• modules/mod_jb_flexslider/images/15.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/11.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/13.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/14.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/16.jpg

 

Zber veľkoobjemného odpadu v roku 2018

 

Objemný odpad je taký KO (komunálny odpad), ktorého rozmery alebo množstvo neumožňuje zber zbernými nádobami 110 l a 1100 l, (bytové zariadenia a doplnky). Do veľkoobjemnáho odpadu nepatrí: biologický odpad (tráva, konáre lístie,...), stavebný odpad  (suť, okná, dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia. Občania mesta majú možnosť uložiť veľkoobjemný odpad v deň vývozu vedľa zberných nádob na zber KO najskôr jeden deň pred stanoveným termínom vývozu a najneskôr do 6,00 hod. Obyvatelia majú možnosť veľokoobjemný odpad kedykoľvek doniesť do areálu Skládky odpadov Handlová na vlastné náklady.

 

 

1. zber: 

5.2.2018 - obytné domy (KBV)

6.2.2018 - rodinne domy (IBV)

7.2.2018 - Horný koniec, Nová Lehota, Morovno

 

2. zber:

21.5.2018 - obytné domy (KBV)

22.5.2018 - rodinne domy (IBV)

23.5.2018 - Horný koniec, Nová Lehota, Morovno

 

3. zber:

6.8.2018 - obytné domy (KBV)

7.8.2018 - rodinne domy (IBV)

8.8.2018 - Horný koniec, Nová Lehota, Morovno

 

4. zber:

5.11.2018 - obytné domy (KBV)

6.11.2018 - rodinne domy (IBV)

7.11.2018 - Horný koniec, Nová Lehota, Morovno

 

 

 

Jarné a jesenné upratovanie v roku 2018

 

 

„SEVER“ 9.3.2018-15.3.2018


MC(č. 30-32 parkovisko oproti škôlke)

MC (pod školou druhá rada č. 25)

MC (č. 7-11-13)

Okružná (č. 10-16 oproti 47)

Okružná (oproti č. 28)

Okružná (parkovisko oproti č. 7-9)

Prievidzská (č. 15-17)

Prievidzská (č. 31-33)

Mostná (oproti výmenníkovej stanici)

ČSA (č.14)

ČSA (č. 32-34)

Mier. námestie (oproti č. 8)

H. Koniec horná časť

Morovno – meststká časť

Prievidzská – dolný koniec

 


„JUH“ 16.3.2018-22.3.2018

Partizánska (vo dvore pred č. 88 až 59)

Partizánska (č. 4-1-6 trávna plocha)

Partizánska (č. 15-19 oproti DOS)

29.augusta (č. 34-36)

29.augusta (č. 50-68)

29.augusta (č. 21-25)

29.augusta (č. 45-51)

F. Nádaždyho (č. 7-9)

Cintorínska – parkovisko pod školou

Dimitrovová (č. 5-7, 9-11)

1. máj (oproti r. d. č. 4)

Údernícka (pod č.20-21)

Ligetská ( bytovky)

N. Lehota dolná časť

N. Lehota horná časť  

 

 

 

jesenné upratovanie: október 2018 - termín bude upresnený

 

 

 

Prehľad zberu triedeného odpadu

 

 Nový kalendár zvozu triedeného odpadu pre rok 2018 si môžete stiahnuť tu:

mesto

obce

 

 

 

 

DOPRAVA  STARÉHO  NÁBYTKU  DO  ZBERNE  ODPADOV   HATER HANDLOVÁ

 

Potrebujete odviesť do zberného dvora starú sedačku, skriňu, sporák, televízor.... a nemáte auto? Jednoducho volajte do spoločnosti HATER Handlová a tá Vám za akciovú cenu 19,50 €, na území Handlovej príde a odvezie Váš objemný odpad do zberne odpadov.

Volajte na telefóne čísla  5477 004 alebo 0918 471 852 a dohodnite si odvoz odpadu v rámci našej jesennej zberovej akcie.

 

 

 


 

 

!POZOR!

Odovzdávanie odpadov po novom

 

Ako robiť služby pre obyvateľov jednoduchšie a efektívnejšie ?  Tak túto otázku si kladieme často krát aj preto, že táto problematika v oblasti komunálnych služieb je naviac vecou verejnou.  Spoločnosť HATER - Handlová spol. s r.o. ako poskytovateľ  komplexného odpadového servisu pre mesto Handlová  dlhodobo pracuje  na filozofii  poskytnúť  Handlovčanom  komplexné služby. Nová legislatíva, konkrétne prijatie zákona č. 79/2015 Z. z. k tomu vytvára  aj právny rámec. Využili sme možnosť zákona a vytvorili sme nové integrované odpadárske zariadenie - pracovisko na zber odpadov s názvom Zberňa odpadov HATER Handlová. Zariadenie je umiestnené v miestnej časti s názvom „ Na Sheiblingu“. Občanom je prístupné v pracovných i mimo pracovných dňoch vždy v čase od 8,00 – 18,00 hod. Občania Handlovej, ktorí nemajú podĺžnosti vôči mestu Handlová tu môžu na jednom mieste odovzdať nasledovné odpady :

 

 • papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky v  množstvách , ktoré by nadmerne zaplnilo bežné zberové nádoby na sídlisku res. v rodinnom dome

 

 • stavebný odpad  - okrem nebezpečných stavebných zložiek

 

 • drobný stavebný odpad

 

 • zmesový komunálny odpad

 

 • objemný odpad

 

 • nebezpečné odpady z domácnosti

 

 • v prípade komplexnej donášky odpadov neodmietneme ani elektro odpad (ten sa však prioritne odovzdáva v zariadení na ul. Potočná)

 

V praxi to znamená, že občan príde na jedno miesto a tu má možnosť odovzdať takmer všetok odpad, ktorí  vyprodukuje jeho domácnosť. Odborný pracovník mu pri zatriedení pomôže odbornou radou ale aj svojimi silami. Plníme tak náš záväzok voči handlovčanom vytvárať čo najvyšší štandard služieb.

 

 

 

Ing. Blažej Litva

 

Konateľ a riaditeľ spoločnosti

 


 

 

 

Informácia pre občanov

 

 

 

Na základe platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2016 Z.z., pristúpila spoločnosť Hater – Handlová spol. s.r.o k postupnej výmene plastových zberných nádob určených na triedený zber komunálnych odpadov. Doteraz používané čierne plastové nádoby určené na kovy, budú nahradené červenými plastovými nádobami. Spôsob triedeného zberu zostáva nezmenený. Mení sa len farba plastových nádob. Červené plastové zberné nádoby sú pre tento účel označené štítkom s nápisom KOVY!

 

 

Vzhľadom k značnému poškodeniu nádob určených na zber  zmesového komunálneho odpadu sme tiež pristúpili k postupnému zamieňaniu starých kovových zberných nádob za čierne plastové zberné nádoby. Čierne plastové zberné nádoby sú pre tento účel označené štítkom s nápisom ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD!

 

 

 

 


 

Prehľad zberu triedeného odpadu:

 

 Kalendár zvozu triedeného odpadu pre rok 2016 si môžete stiahnuť tu:

kalendár mesto

kalendár obce

 __________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                 UPOZORNENIE!

  Vzhľadom k bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby nevhadzovali horúci popol do smetných nádob!!!

Môže dôjsť k vznieteniu smetnej nádoby prípadne odpadu v zberovom vozidle.

Pri zistení, že sa v smetnej nádobe nachádza horúci popol nebude táto nádoba vysypaná!

                Ďakujeme za pochopenie.

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

  Prečo triediť odpad? Deti Vám povedia!

V spolupráci s firmou MAT-Obaly s.r.o a Základnou školou zo Školskej ulice si mohli žiaci pozrieť a vypočuť, že triedenie odpadu má zmysel. Dňa 6.11.2014 navštívili žiaci 2.A a 2.B triedy firmu MAT-Obaly, ktorá sa zaoberá recyklovaním odpadovej fólie v našom meste. Bolo im vysvetlené, ako sa z odpadu (fólie) stane produkt, ktorý sa dá opätovne použiť. Okrem toho videli stroje na spracovanie tejto druhotnej suroviny, dostali vzorky regranulátu, ktorý sa následne používa pri procese výroby.

 • DSC02809
 • DSC02812
 • DSC02814
 • DSC02819
 • DSC02830
 • DSC02838

Na záver jedno veľké ĎAKUJEME!!!

Počasie Slovensko


Počítadlo návštevnosti

Slovakia (SLOVAK Republic) 73.6% Slovakia (SLOVAK Republic)
United States 17.2% United States
Czech Republic 2.9% Czech Republic
Total:   45  Countries

009503

Today: 6
Yesterday: 1
This Week: 6
Last Week: 39
This Month: 56
Last Month: 231