• modules/mod_jb_flexslider/images/13.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/15.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/14.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/11.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/16.jpg

 

JESENNÉ UPRATOVANIE SA ZAČÍNA

Ulica je krásny dom,
upracme si v ňom!

Malý sprievodca jesenným upratovaním v meste Handlová

 

Čo  PATRÍ do jesenného upratovania

- Odpad z čistenia ulíc: odpad z čistenia okolia byt.domov, odpad z čistenia stanovísk nádob KO

 


Čo  NEPATRÍ do jesenného upratovania

- Separované zložky komunálneho odpadu: papier, plasty, sklo, kovy, VKM
- Odpad z domácností, ktorý patrí do nádoby na zmesový komunálny odpad
- Starý nábytok: postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, madrace, dvere, koberce, drevené laty,  police, kuchynské linky, radiátory
- Sanita: WC misy, umývadlá, vane
- Drobný stavebný odpad: zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, drevené parkety

- Konáre
- Textil: staré obnosené oblačenie a iný textil, hračky

- Pneumatiky

 

 

Čo patrí do ZBERNÉHO DVORA

Zberný dvor na ul. Potočnej je v súčasnosti otvorený pre nasledujúce zložky odpadu

- Nebezpečený odpad: žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, kyseliny, obaly zo sprejov a farieb
- Elektro odpad: televízor, pračka, chladnička, mraznička, počítač, fén na vlasy, toner, tlačiarne, monitor, vysávač, rádio, telefón, kávovar, rýchlov.kanvica

 


Kontakt: 046/5477 004

 

 

 

Mesto Handlová v spolupráci so spoločnosťou HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. zabezpečia rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov a odvoz odpadu z mesta v dvoch časových etapách.
Do takto rozmiestnených kontajnerov môžete ukladať odpad z verejných priestranstiev, trávnikov, okolia obytných blokov, detských ihrísk a pod. Nenahrádza zber veľkoobjemného odpadu.


„SEVER“ 10.10.2016-16.10.2016

MC(č. 30-32 parkovisko oproti škôlke)
MC (pod školou druhá rada č. 25)
MC (č. 7-11-13)
Okružná (č. 10-16 oproti 47)
Okružná (oproti č. 28)
Okružná (parkovisko oproti č. 7-9)
Prievidzská (č. 15-17)
Prievidzská (č. 31-33)
Mostná (oproti výmenníkovej stanici)
ČSA (č.14)
ČSA (č. 32-34)
Mier. námestie (oproti č. 8)
Horný Koniec 1. časť

Horný Koniec 2. časť

 

 


„JUH“ 17.10.2016-23.10.2016

Partizánska (vo dvore pred č. 88 až 59)
Partizánska (č. 4-1-6 trávna plocha)
Partizánska (č. 15-19 oproti DOS)
29.augusta (č. 34-36)
29.augusta (č. 50-68)
29.augusta (č. 21-25)
29.augusta (č. 45-51)
F. Nádaždyho (č. 7-9)
Dimitrovová (č. 5-7, 9-11)
1. máj (oproti r. d. č. 4)
Údernícka (pod č.20-21)
Ligetská ( bytovky)
Nová Lehota 1. časť

Nová Lehota 2. časť

 

V prípade záujmu správcov bytových domov na jesenné upratovanie prosím volajte 046/5477 004 a dohodneme termín pristavenia a odvozu veľkokapacitného kontajnera.

 


 

 

DOPRAVA  STARÉHO  NÁBYTKU  DO  ZBERNE  ODPADOV   HATER HANDLOVÁ

 

Potrebujete odviesť do zberného dvora starú sedačku, skriňu, sporák, televízor.... a nemáte auto? Jednoducho volajte do spoločnosti HATER Handlová a tá Vám za akciovú cenu 19,50 €, na území Handlovej príde a odvezie Váš objemný odpad do zberne odpadov.

Volajte na telefóne čísla  5477 004 alebo 0918 471 852 a dohodnite si odvoz odpadu v rámci našej jesennej zberovej akcie.

 

 

 

 

!POZOR!

Odovzdávanie odpadov po novom

 

Ako robiť služby pre obyvateľov jednoduchšie a efektívnejšie ?  Tak túto otázku si kladieme často krát aj preto, že táto problematika v oblasti komunálnych služieb je naviac vecou verejnou.  Spoločnosť HATER - Handlová spol. s r.o. ako poskytovateľ  komplexného odpadového servisu pre mesto Handlová  dlhodobo pracuje  na filozofii  poskytnúť  handlovčanom  komplexné služby. Nová legislatíva, konkrétne prijatie zákona č. 79/2015 Z. z. k tomu vytvára  aj právny rámec. Využili sme možnosť zákona a vytvorili sme nové integrované odpadárske zariadenie - pracovisko na zber odpadov s názvom Zberňa odpadov HATER Handlová. Zariadenie je umiestnené v miestnej časti s názvom „ Na Sheiblingu“. Občanom je prístupné v pracovných i mimo pracovných dňoch vždy v čase od 8,00 – 18,00 hod. Občania Handlovej, ktorí nemajú podĺžnosti vôči mestu Handlová tu môžu na jednom mieste odovzdať nasledovné odpady :

 

 • papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky v  množstvách , ktoré by nadmerne zaplnilo bežné zberové nádoby na sídlisku res. v rodinnom dome

 

 • stavebný odpad  - okrem nebezpečných stavebných zložiek

 

 • drobný stavebný odpad

 

 • zmesový komunálny odpad

 

 • objemný odpad

 

 • nebezpečné odpady z domácnosti

 

 • v prípade komplexnej donášky odpadov neodmietneme ani elektro odpad (ten sa však prioritne odovzdáva v zariadení na ul. Potočná)

 

V praxi to znamená, že občan príde na jedno miesto a tu má možnosť odovzdať takmer všetok odpad, ktorí  vyprodukuje jeho domácnosť. Odborný pracovník mu pri zatriedení pomôže odbornou radou ale aj svojimi silami. Plníme tak náš záväzok voči handlovčanom vytvárať čo najvyšší štandard služieb.

 

 

 

Ing. Blažej Litva

 

Konateľ a riaditeľ spoločnosti

 

 

 

 

 

Zvoz objemného odpadu v roku 2016


V meste Handlová a mestských častiach Morovno, Horný koniec a Nová Lehota sa bude konať zvoz objemného odpadu v nasledujúcich termínoch:

1.8.- 3.8.2016
7.11.-9.11.2016


Žiadame obyvateľov, aby objemné odpady vykladali k smetným nádobám v stanovených termínoch. Odpad umiestnený pri smetných nádobách mimo stanovené termíny je považovaný za čiernu skládku!!!


 


 

Prehľad zberu triedeného odpadu v mesiaci máj 2016

 

V meste Handlová, mestských častiach Horný koniec a Nová Lehota sa zbiera nasledovne:

1.6.2016 (streda) plasty

8.6.2016 (streda) papier

15.6.2016 (streda) plasty

22.6.2016 (streda) papier

29.6.2016 (streda) plasty

 

V mestskej časti Dolný koniec, Morovno a v obciach Ráztočno, Jalovec, Chrenovec - Brusno, Lipník, Veľká Čausa a Malá Čausa sa zbiera nasledovne:

3.6.2016 (piatok) plasty

10.6.2016 (piatok) papier

17.6.2016 (piatok) plasty

24.6.2016 (piatok) papier

 

 

 

 Kalendár zvozu triedeného odpadu pre rok 2016 si môžete stiahnuť tu:

kalendár mesto

kalendár obce

 __________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                 UPOZORNENIE!

  Vzhľadom k bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby nevhadzovali horúci popol do smetných nádob!!!

Môže dôjsť k vznieteniu smetnej nádoby prípadne odpadu v zberovom vozidle.

Pri zistení, že sa v smetnej nádobe nachádza horúci popol nebude táto nádoba vysypaná!

                Ďakujeme za pochopenie.

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

  Prečo triediť odpad? Deti Vám povedia!

V spolupráci s firmou MAT-Obaly s.r.o a Základnou školou zo Školskej ulice si mohli žiaci pozrieť a vypočuť, že triedenie odpadu má zmysel. Dňa 6.11.2014 navštívili žiaci 2.A a 2.B triedy firmu MAT-Obaly, ktorá sa zaoberá recyklovaním odpadovej fólie v našom meste. Bolo im vysvetlené, ako sa z odpadu (fólie) stane produkt, ktorý sa dá opätovne použiť. Okrem toho videli stroje na spracovanie tejto druhotnej suroviny, dostali vzorky regranulátu, ktorý sa následne používa pri procese výroby.

 • DSC02809
 • DSC02812
 • DSC02814
 • DSC02819
 • DSC02830
 • DSC02838

Na záver jedno veľké ĎAKUJEME!!!

Počasie Slovensko


Počítadlo návštevnosti

Slovakia (SLOVAK Republic) 79.4% Slovakia (SLOVAK Republic)
United States 13.8% United States
Czech Republic 3.2% Czech Republic
Total:   27  Countries

004032

Today: 4
Yesterday: 6
This Week: 46
Last Week: 52
This Month: 159
Last Month: 166