• modules/mod_jb_flexslider/images/13.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/16.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/11.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/14.jpg
 • modules/mod_jb_flexslider/images/15.jpg

 

Výberový pohovor na obsadenie miesta účtovníka / administratívneho pracovníka

 

Spoločnosť HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. vyhlasuje výberový pohovor na obsadenie funkcie účtovníka / administratívneho pracovníka. Podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. Zverejnené 19.7.2019

 

 

 

 

Informácie z Kompostárne .

 

Mesto Handlová sa pridalo do skupiny tých samospráv Slovenska ktoré začali zberať a spracovávať bio odpad z mestskej zelene a od obyvateľov rodinných domov vo svojej vlastnej kompostárni. Prostriedky na vybudovanie infraštruktúry mesto získalo z Operačného programu kvalita životného prostredia vo výške takmer 900 tis eur. z prostriedkov boli zaobstarané tovarové položky a zrealizované stavebné práce všetko ešte v roku 2018. Projekt si kladie za cieľ ročne spracovať 1 350 t bio odpadu. Samotnej implementácií predchádzala osveta vo forme distribúcie letákov s užitočnými  radami,  inštrukciami a  distribúciou zberových kalendárov. Projekt priamo v praxi sa  začal napĺňať  od 10.4. 2019 kedy boli občanom poskytnuté prvé 240 l nádoby na bio odpad, nasledoval zber konárov z orezávky stromov od rodinných domov od 15.4. a zber zeleného bio odpadu od rodinných domov a verejnej zelene od 13.5. Za posledné tri mesiace bolo do správy občanom odovzdaných 2000 ks nádob, vyzbieraných 58 ton konárov na drevnú  štiepku a 108 ton zeleného bio odpadu. Začiatkom mesiaca jún boli vytvorené prvé hroble kompostovacej zakládky na čo bolo spracovaných  40 ton bio odpadu. V súčasnosti naďalej prebieha zber zeleného a hnedého bio odpadu bude sa tak diať do novembra a jeho spracovanie na kompost. Celú praktickú realizáciu pre mesto Handlová zabezpečuje stopercentná obchodná spoločnosť HATER Handlová spol. s r.o.

 

 

 

Zakladanie kompostu 

Tak je tu chvíľa na ktorej sme pracovali niekoľko rokov a finalizovali posledné mesiace. Áno v prvý júnový týždeň t.r. pracovníci našej spoločnosti v  zariadení Kompostáreň Handlová založili prvé / 3/  hroble z ktorých po vyzretí 6 - 8 mesiacov vznikne kompost z bio odpadu z mesta Handlová a jeho prímestských častiach. Naši pracovníci zo zvezeného mokrého / tráva/ a suchého / zoštiepkované konáre/ bio odpadu v zmiešavacom voze Seco Samuraj zmiešali a na plochu vyskladnili prvé tony bio masy. Celkom bolo vyskladnených 35 ton bio odpadu. Finančné prostriedky na projekt boli mestu poskytnuté z eurofodou. Prevádzku zariadenia bude vykonávať spoločnosť Hater Handlová spol. s r.o.

 

 

 

Prvé tony Bio-odpadu z rodinných domov mesta

na kompostárni Handlová

Dnes 13.05.2019 sme na Kompostáreň Handlová priviezli   prvé tony Bio odpadu z rodinných domov  mesta Handlová. Nové vozidlo s objemom 22 m3 dnes priviezlo takmer 7,5 t bio odpadu. Zber  bio odpadu z nádob ktorých sa do rodinných domov umiestnilo 870 ks bude zber pokračovať aj 14.05. Mestské časti sa budú podľa zberového kalendára zberať v dňoch 20. - 21.05. Využite túto službu ktorú Vám mesto Handlová  bezplatne ponúka znížime tak množstvo komunálneho odpadu do skládky.

Pokiaľ máte ešte záujem o nádoby/ 240 L na koliečkach/ a z nejakého dôvodu ste ju neobržali  navštívte Jazmín na ul. F. Nádaždyho č. 4 a prevezmite si nádobu.

  

 

Začíname so zberom Bio odpadu

/ odpovede na najčastejšie  kladené otázky /

 

Systém zberu Bio odpadu je určený pre rodinné domy. Zo sídliskovej zástavby sa odpad  t.j. tráva a konáre zberajú centrálne počas kosenia trávnatých plôch a opilovania stromov a kríkov. 

 

kedy?     od 15. marca 2019

ako bude zber prebiehať ?   - najskôr budeme zbierať konáre na označených miestach v meste a mestských častiach

-od 15. apríla sa budú umiestňovať do rodinných domov 240 L hnedé nádoby

čo patrí do nádoby ? : pokosená tráva, seno, suché kvety, drvená štiepka, piliny, kusy konárov kt. sa vmestia do nádoby, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina, ...

čo nepatrí do nádoby ? : odpad živočíšneho pôvodu a kosti, zvyšky jedál, pekárenské výrobky, šupy z citrusových plodov, chemikálie, lieky, farby, oleje, batérie, plasty, konzervy, kartóny, textil. sklo, jedlé tuky, noviny a letáky, plienky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, exkrementy,

ako často sa bude odpad zberať ?

v čase od 15.5.   do 29.11.      1 x za 14 dní

môžem sa aj samostatne sa zbaviť Bio odpadu ?

áno, každý občan čo má zaplatení poplatok za KO môže aj na vlastné dopravné náklady priviesť na zberný dvor Na Scheiblingu, v čase otváracích hodín, za Bio odpad neplatí !!!

čo ak mám odpadu viacej a nevmestí sa mi do nádoby ?

na vlastné dopravné náklady priviesť do zberného dvora Na Scheiblingu

ako budem vedieť kedy sa bude odpad zberať ?

každý rodinný dom dostane zberový kalendár a tam bude presný deň zberu

kde dostanem podrobnejšie odpovede?

informácie budú uvedené na informatívnom letáku kt. sa dostane do každej domácnosti a ďalej

zavolajte na t.č. 5477 004, , osobne ul. Potočná 20, Handlová

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarné a Jesenné upratovanie :

5.04.  -  18.04. 2019

18.10.  - 31.10. 2019  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny zberu veľkoobjemného odpadu v Meste Handlová :

 

18.02. 2019   KBV 

19.02. 2019   IBV 

20. 02. 2019  horný koniec, N.Lehota, Morovno 

 

 

13.05. 2019   KBV  

14.05. 2019   IBV 

15. 05. 2019  horný koniec, N.Lehota, Morovno

 

 

19.08. 2019   KBV  

20.08. 2019   IBV 

21.08. 2019  horný koniec, N.Lehota, Morovno

 

  

11.11. 2019   KBV 

12.11. 2019   IBV  

13.11. 2019  horný koniec, N.Lehota, Morovno

Upozorňujeme na vykladanie odpadu ktorý sa nevmestí do bežných nádob. Odpad vykladať deň pred dátumom vývozu!

 

 

doplnenie posypovej soli 

.... vykladenie posypovej soli

  

 

... vytvárame kopec na sánkovanie v centre mesta

 

Na dni 5.  – 6. 01. 2019  nasledovná pripravenosť techniky do ZÚ:

V stave 24 hod hotovosti vozidlá :   PD 349 EA hrnutie _ posyp, cesty      4,00 hod každý deň víkendu, podľa pov podmienok výjazd

                                                                       PD 308 BP  hrnutie _ posyp , cesty    podľa rozh disp ZÚ 

                                                                       PD 552 DU hrnutie_ posyp   chodníky    4,00 hod každý deň  víkendu, podľa pov podmienok výjazd

                                                                       PD 005 AC  hrnutie  , cesty                       podľa rozh disp ZÚ

                                                                       PD 488AD  hrnutie –cesty                           podľa rozh disp ZÚ

                                                                       MTS  hrnutie _posyp                                   podľa rozh disp ZÚ

                                                                        Lokust  hrnutie                                               podľa rozh disp ZÚ

                                                                        JCB 2CX  hrnutie                                            podľa rozh disp ZÚ

                                                                        externý mechanizmus    Morovno   podľa rozh disp ZÚ

                                                                        Gehl _ nakladač skládka posyp mater   podľa rozh disp ZÚ

 

 

Čo so stromčekom po skončení Vianoc ?surprised

Ak si kladiete otázku čo máte robiť so stromčekom po skončení Vianočných sviatkov? Tak Vám dávame na vedomie , že od 7. januára 2018 ho môžete vyložiť k nádobe na komunálny odpad a pracovníci spoločnosti Hater ho v pravidelných termínoch až do 18. januára prídu odobrať. Prosíme o dodržanie miesta t.j. stojisko nádob na komunálny odpad pred bytovým domom.

 

Smetiarske vozidlá aj počas sviatkov.

V snahe zabezpečiť vyprázdnenie nádob na komunálny odpad oznamujeme obyvateľom , že aj počas vianočných sviatkov budeme z mesta vyvážať odpad a to v dňoch 24.,25. a 26. decembra 2018 frown. Ďakujeme za pochopenie

 

Viacej mechanizmov do zimnej údržby.

Naša spoločnosť do zimnej údržby 2018/19 zaradí nové vozidlo UNIMOG 400. Vozidlo je vybavené sypacou nadstavbou s objemom 4 m3 posypového materiálu a natáčacou radlicou 2,4 m širokou. Vozidlo bude brázdiť cesta pre MHD , k zdravotníckym zariadeniam, školám a užšie cesty v rodinnej zástavbe. Vozidlo s výbornou manévrovateľnosťou  je na takéto práce určené.

Ďalej sme si pre zimnú údržbu zmluvne zaistili dva ks stavebných strojov vhodných pre hrnutie a nakladanie snehu. Stroje budú nasadené v lokalitách Štefánikovej štvrte a Kunešovskej ul.smile

Našou snahou je aj týmito opatreniami zlepšiť výkon údržby počas zimného obdobia.

 

 Vrecia oranžovej farby

Obyvateľom rodinných domov od 18.12.2018 naši anketári distribuujú vrecia oranžovej farby. Tieto budú slúžiť na vkladanie obalov z nápojových kartónov t.j. TETRAPAKOV. Pod týmto názvom sa skrývajú vypláchnuté kartónové obaly z mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav, iných nápojov takto balených, ... Presné dátumy zberu vriec oranžovej farby budú vyznačené v kalendári zvozu v delenom štvorčeku farby oranžovej a žltej. Viac informácií na tel 046 5477 004 smile

 

 

 

 Distribúcia separačných kalendárov pre rok 2019. smile

Od 10. decembra prebieha distribúcia kalendárov zvozu triedeného odpadu na rok 2019 do každého rodinného domu v meste ale aj mestských častiach Nová Lehota a Morovno. Správcovia bytových domov obdržie taktiež kalendáre zvozu da každého vchodu bytového domu. Novinkou pre rok 2019 je že,  obyvatelia rodinných domov budú vždy v deň prvého zberu plastov v mesiaci spoločne vykladať vrece žltej farby / plasty/ aj vrece oranžové/ obaly z nápojov teda TETRAPAKOVÉ obaly/. Pre obyvateľov bytových domov sa nič nemení tí do žltej nádoby vkladajú plasty a TERTAPAKOVÉ obaly

 

 

 

 

Zber veľkoobjemného odpadu v roku 2018

 

Objemný odpad je taký KO (komunálny odpad), ktorého rozmery alebo množstvo neumožňuje zber zbernými nádobami 110 l a 1100 l, (bytové zariadenia a doplnky). Do veľkoobjemnáho odpadu nepatrí: biologický odpad (tráva, konáre lístie,...), stavebný odpad  (suť, okná, dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia. Občania mesta majú možnosť uložiť veľkoobjemný odpad v deň vývozu vedľa zberných nádob na zber KO najskôr jeden deň pred stanoveným termínom vývozu a najneskôr do 6,00 hod. Obyvatelia majú možnosť veľokoobjemný odpad kedykoľvek doniesť do areálu Skládky odpadov Handlová na vlastné náklady.

 

 

 

1. zber: 

5.2.2018 - obytné domy (KBV)

6.2.2018 - rodinne domy (IBV)

7.2.2018 - Horný koniec, Nová Lehota, Morovno

 

2. zber:

21.5.2018 - obytné domy (KBV)

22.5.2018 - rodinne domy (IBV)

23.5.2018 - Horný koniec, Nová Lehota, Morovno

 

3. zber:

6.8.2018 - obytné domy (KBV)

7.8.2018 - rodinne domy (IBV)

8.8.2018 - Horný koniec, Nová Lehota, Morovno

 

4. zber:

5.11.2018 - obytné domy (KBV)

6.11.2018 - rodinne domy (IBV)

7.11.2018 - Horný koniec, Nová Lehota, Morovno

 

 

  

 

 

Prehľad zberu triedeného odpadu

 

 Nový kalendár zvozu triedeného odpadu pre rok 2018 si môžete stiahnuť tu:

mesto

obce

 

 

 

 

DOPRAVA  STARÉHO  NÁBYTKU  DO  ZBERNE  ODPADOV   HATER HANDLOVÁ

 

Potrebujete odviesť do zberného dvora starú sedačku, skriňu, sporák, televízor.... a nemáte auto? Jednoducho volajte do spoločnosti HATER Handlová a tá Vám za akciovú cenu 19,50 €, na území Handlovej príde a odvezie Váš objemný odpad do zberne odpadov.

Volajte na telefóne čísla  5477 004 alebo 0918 471 852 a dohodnite si odvoz odpadu v rámci našej jesennej zberovej akcie.

 

 

 


 

 

!POZOR!

Odovzdávanie odpadov po novom

 

Ako robiť služby pre obyvateľov jednoduchšie a efektívnejšie ?  Tak túto otázku si kladieme často krát aj preto, že táto problematika v oblasti komunálnych služieb je naviac vecou verejnou.  Spoločnosť HATER - Handlová spol. s r.o. ako poskytovateľ  komplexného odpadového servisu pre mesto Handlová  dlhodobo pracuje  na filozofii  poskytnúť  Handlovčanom  komplexné služby. Nová legislatíva, konkrétne prijatie zákona č. 79/2015 Z. z. k tomu vytvára  aj právny rámec. Využili sme možnosť zákona a vytvorili sme nové integrované odpadárske zariadenie - pracovisko na zber odpadov s názvom Zberňa odpadov HATER Handlová. Zariadenie je umiestnené v miestnej časti s názvom „ Na Sheiblingu“. Občanom je prístupné v pracovných i mimo pracovných dňoch vždy v čase od 8,00 – 18,00 hod. Občania Handlovej, ktorí nemajú podĺžnosti vôči mestu Handlová tu môžu na jednom mieste odovzdať nasledovné odpady :

 

 • papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky v  množstvách , ktoré by nadmerne zaplnilo bežné zberové nádoby na sídlisku res. v rodinnom dome

 

 • stavebný odpad  - okrem nebezpečných stavebných zložiek

 

 • drobný stavebný odpad

 

 • zmesový komunálny odpad

 

 • objemný odpad

 

 • nebezpečné odpady z domácnosti

 

 • v prípade komplexnej donášky odpadov neodmietneme ani elektro odpad (ten sa však prioritne odovzdáva v zariadení na ul. Potočná)

 

V praxi to znamená, že občan príde na jedno miesto a tu má možnosť odovzdať takmer všetok odpad, ktorí  vyprodukuje jeho domácnosť. Odborný pracovník mu pri zatriedení pomôže odbornou radou ale aj svojimi silami. Plníme tak náš záväzok voči handlovčanom vytvárať čo najvyšší štandard služieb.

 

 

 

Ing. Blažej Litva

 

Konateľ a riaditeľ spoločnosti

 


 

 

 

Informácia pre občanov

 

 

 

Na základe platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2016 Z.z., pristúpila spoločnosť Hater – Handlová spol. s.r.o k postupnej výmene plastových zberných nádob určených na triedený zber komunálnych odpadov. Doteraz používané čierne plastové nádoby určené na kovy, budú nahradené červenými plastovými nádobami. Spôsob triedeného zberu zostáva nezmenený. Mení sa len farba plastových nádob. Červené plastové zberné nádoby sú pre tento účel označené štítkom s nápisom KOVY!

 

 

Vzhľadom k značnému poškodeniu nádob určených na zber  zmesového komunálneho odpadu sme tiež pristúpili k postupnému zamieňaniu starých kovových zberných nádob za čierne plastové zberné nádoby. Čierne plastové zberné nádoby sú pre tento účel označené štítkom s nápisom ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD!

 

 

 

 


 

Prehľad zberu triedeného odpadu:

 

 Kalendár zvozu triedeného odpadu pre rok 2016 si môžete stiahnuť tu:

kalendár mesto

kalendár obce

 __________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                 UPOZORNENIE!

  Vzhľadom k bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby nevhadzovali horúci popol do smetných nádob!!!

Môže dôjsť k vznieteniu smetnej nádoby prípadne odpadu v zberovom vozidle.

Pri zistení, že sa v smetnej nádobe nachádza horúci popol nebude táto nádoba vysypaná!

                Ďakujeme za pochopenie.

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

  Prečo triediť odpad? Deti Vám povedia!

V spolupráci s firmou MAT-Obaly s.r.o a Základnou školou zo Školskej ulice si mohli žiaci pozrieť a vypočuť, že triedenie odpadu má zmysel. Dňa 6.11.2014 navštívili žiaci 2.A a 2.B triedy firmu MAT-Obaly, ktorá sa zaoberá recyklovaním odpadovej fólie v našom meste. Bolo im vysvetlené, ako sa z odpadu (fólie) stane produkt, ktorý sa dá opätovne použiť. Okrem toho videli stroje na spracovanie tejto druhotnej suroviny, dostali vzorky regranulátu, ktorý sa následne používa pri procese výroby.

 • DSC02809
 • DSC02812
 • DSC02814
 • DSC02819
 • DSC02830
 • DSC02838

Na záver jedno veľké ĎAKUJEME!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasie Slovensko


Počítadlo návštevnosti

Slovakia (SLOVAK Republic) 71.7% Slovakia (SLOVAK Republic)
United States 18.9% United States
Czech Republic 2.6% Czech Republic
Total:   55  Countries

013308

Today: 8
Yesterday: 13
This Week: 93
Last Week: 106
This Month: 278
Last Month: 373