• modules/mod_jb_flexslider/images/15.jpg
  • modules/mod_jb_flexslider/images/16.jpg
  • modules/mod_jb_flexslider/images/13.jpg
  • modules/mod_jb_flexslider/images/11.jpg
  • modules/mod_jb_flexslider/images/14.jpg

HATER-HANDLOVÁ, spol. s r.o., vznikla 9.6.1999 ako obchodná spoločnosť založená mestom Handlová. Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti. Spoločnosť bola založená s cieľom poskytovať enviromentálny servis mestu Handlová, šiestim obciam handlovskej doliny , závodom, podnikom a firmám nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalším záujemcom. V čase založenia bola spoločnosť výhradne orientovaná na prevádzkovanie skládky 3. stavebnej triedy. Postupom času sa portfólio spoločnosti rozširovalo o ďalšie činnosti : nakladanie s nebezpečnými odpadmi rok 2000, vnútroštátna nákladná cestná doprava rok 2004, stavebné práce mechanizmami rok 2004, prevádzkovanie zberného dvora rok 2004,prevádzkovanie systému separovaného zberu v meste Handlová a v priľahlých obciach vrátane triediacej linky druhotných surovín rok 2006, prenájom nehnuteľností rok 2008, opravárenská činnosť, služby v poľnohospodárstve a záhradníctve rok 2012.

Najväčšou devízou spoločnosti vždy boli a sú jej zamestnanci títo na robotníckych alebo technických pozíciách sú kreatívny, vedia zastať niekoľko profesií a odviesť pre „ dobro veci“ maximum. Počet zamestnancov dnes dosahuje počet 60 ľudí. Je to najviac v histórií spoločnosti.

Ročný obrat spoločnosti sa pohybuje na úrovni milión eur a dosahujme ho v nasledovných hospodárskych strediskách : Skládka odpadov, Zvoz komunálneho odpadu, Starostlivosť o miestne komunikácie, Stredisko triedeného zberu a Zeleň. Spoločnosť je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky mesta Handlová.   

A ciele pre budúcnosť? Poskytovanie stále lepších a nových služieb pre občanov mesta Handlová a našich obchodných partnerov. Vzbudiť u mladej generácie záujem o naše životné prostredie. 

 

                                                                                                                                                                    Ing. Blažej Litva

                                                                                                                                                                    konateľ spoločnosti

Počasie Slovensko


Počítadlo návštevnosti

Slovakia (SLOVAK Republic) 71.7% Slovakia (SLOVAK Republic)
United States 18.9% United States
Czech Republic 2.6% Czech Republic
Total:   55  Countries

013308

Today: 8
Yesterday: 13
This Week: 93
Last Week: 106
This Month: 278
Last Month: 373